Wynagrodzenie

Wynagrodzenie kancelarii za udzieloną pomoc prawną jest ustalane indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Kancelaria dokłada starań, aby wynagrodzenie to było dopasowane nie tylko do przewidywanego nakładu pracy kancelarii, lecz również do Państwa możliwości finansowych oraz pozycji prawnej w sprawie. Zanim uznacie Państwo, że nie stać Państwa na profesjonalną obsługę prawną, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Wynagrodzenie na poczet zleconej usługi prawniczej klient uiszcza z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

W przypadku reprezentacji klienta w postępowaniu wieloetapowym, klient uiszcza zaliczkę za konkretny etap sprawy np. postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji sądowej.


Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Najniższy koszt porady prawnej może wynieść 100 zł + VAT, według obowiązującej przepisami prawa stawki na dzień udzielenia porady prawnej. Koszt porady prawnej jest zaliczany na poczet wynagrodzenia, jeżeli klient zdecyduje się następnie zlecić kancelarii prowadzenie sprawy lub inną usługę prawną.

W postępowaniach sądowych spornych wynagrodzenie za reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym określone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych a ponadto obejmować może dodatkowo ustalone indywidualnie z klientem success fee, czyli premię za wygraną sprawę w postaci procentowego udziału od wygranej i wyegzekwowanej kwoty pieniężnej. W przypadku wygrania sprawy istnieje możliwość odzyskania kosztów zlecenia Kancelarii tego typu zadania od przeciwnika procesowego. 


Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sporu: 

do 500 zł - 90 zł ( 110,70 zł brutto )

powyżej 500 zł  do 1.500 zł - 270 zł (  332,10 zł brutto),

powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł ( 1.107 zł brutto),

powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł ( 2.214 zł brutto),

powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł ( 4.428 zł brutto),

powyżej 50.000 zł do 200.000 zł -  5.400 zł ( 6.642 zł brutto)

powyżej 200.000 zł do 2 000 000 zł - 10.800 zł ( 13.282 zł brutto),

powyżej 2000 000 zł do 5 000 000 - 15.000 zł ( 18.450 zł brutto ),

powyżej 5 000 000 - 25.000 zł ( 30.750 zł brutto )

Możliwe są trzy warianty wynagrodzenia:


Kwota wynagrodzenia określona z góry stałą stawką za całość świadczonych usług przez Kancelarię. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz najczęściej wysokości dochodzonego roszczenia.


W przypadku stałego zlecenia na obsługę prawną, wynagrodzenie płatne jest w formie ryczałtu miesięcznego lub kwartalnego. W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Klient otrzymuje nieograniczoną czasem, stałą kompleksową pomoc prawną.
Istnieje również możliwość ustalenia z klientem systemu wynagrodzenia godzinowego, czyli płatności za usługę prawną, w oparciu o zestawienie ilości godzin pracy kancelarii.
Wynagrodzenie to składa się z opłaty wstępnej (niższej, niż przy ryczałcie) i premii od sukcesu (tzw. success fee) stanowiącej ustalony z Klientem procent od uzyskanego dla niego świadczenia (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty odszkodowania).

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Najniższy koszt porady prawnej może wynieść 100 zł + VAT, według obowiązującej przepisami prawa stawki na dzień udzielenia porady prawnej. Koszt porady prawnej jest zaliczany na poczet wynagrodzenia, jeżeli klient zdecyduje się następnie zlecić kancelarii prowadzenie sprawy lub inną usługę prawną.

W postępowaniach sądowych spornych wynagrodzenie za reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym określone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych a ponadto obejmować może dodatkowo ustalone indywidualnie z klientem success fee, czyli premię za wygraną sprawę w postaci procentowego udziału od wygranej i wyegzekwowanej kwoty pieniężnej. W przypadku wygrania sprawy istnieje możliwość odzyskania kosztów zlecenia Kancelarii tego typu zadania od przeciwnika procesowego.


Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

do 500 zł - 90 zł ( 110,70 zł brutto )
powyżej 500 zł do 1.500 zł - 270 zł ( 332,10 zł brutto),
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł ( 1.107 zł brutto),
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł ( 2.214 zł brutto),
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł ( 4.428 zł brutto),
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5.400 zł ( 6.642 zł brutto)
powyżej 200.000 zł do 2 000 000 zł - 10.800 zł ( 13.282 zł brutto),
powyżej 2000 000 zł do 5 000 000 - 15.000 zł ( 18.450 zł brutto ),
powyżej 5 000 000 - 25.000 zł ( 30.750 zł brutto )

Zostań w kontakcie